Haberler

Sonuçlar /İnderilebilir İçerik ve Entellektüel Çıktılar

Intellectual outputs

 • EÇ1: Ebeveyn desteği için sosyo-medikal modellerin bütünsel çerçevesi
 • EÇ 2: ECVET tabanlı MedVET destek eğitim müfredatı
 • EÇ 3: MedVET desteği Eğitim programı ve Değerlendirme mekanizması
 • EÇ 4: Eş destek portalı
 • EÇ 5: Mobil öğrenim uygulaması
 • EÇ 6: Etkileşimli iyi uygulama rehberi

EÇ 1: Ebeveyn desteği için sosyo-medikal modellerin bütünsel çerçevesi

 • Engelli yeni doğanların ve karmaşık ihtiyaçlarını düşünerek anne ve babalarının sosyal ve tıbbi destekleriyle ilgili ulusal politika ve uygulamaların nitel ve nicel verilerini analiz etmek
 • Annelik desteği düzeyinde anne-baba desteği alanında politika ve hizmet sunumundaki olası tüm değişikliklerin ele alınması
 • Ortak ülkelerde medikal-sosyal modellerde kullanılan bütünsel yaklaşımları ve kilit unsurları tanımlamak
Bütünsel çerçevesi:
.pdf
.doc

EÇ 2: ECVET tabanlı MedVET destek eğitim müfredatı

 • MedVET eğitim destek programının öğrenim içeriğini açıklamak
 • Karma öğrenme yaklaşımı ve ppt, video, canlı kitap, resim ve grafik gibi etkileşimli yöntemler
 • teorik bölüm, pratik rehberlik ve destekleyici teknikler ile pratik örnekler
 • ECVET ilkeleri ve kanıt temelli öğrenme için sıkı bir şekilde kurulmuş öğretim yöntemleri ve uygulamaları
 • Bloom’un taksonomisi, eğitim ve öğrenme amaçlarını ve hedeflerini kategorize etmek için bir çerçevedir
Müfredat Çerçevesi:
.pdf
.doc

EÇ 3: MedVET desteği Eğitim programı ve Değerlendirme mekanizması

 • Edinilen bilgi, beceri ve yetkinliklerin değerlendirilmesi
 • Kursiyerlerin, olgulara en uygun ve ilgili alternatifi önermesi gereken “vaka temelli sınav”
 • Eğitim alan kişinin bir eğitmen ile yüz yüze görüşüp eğitim kursunun tamamlanmasından sonra ilgili uygulamaları yapması gerekir
 • Eğitim programlarının tıp ve sağlık bilimleri fakültelerinin mevcut eğitim programlarına yerleştirilmesi, bazı modüllerin sözde ebeveynlerin okul sınıflarına entegre edilmesidir.
Bağlantı:
WWW
 

EÇ 4: Akran destek portalı

 • Jinekologların, neonatologların, ebelerin, hemşirelerin ve bakıcıların deneyimlerini ve deneyimlerini bir araya getirmek ve böylece bu tıp uzmanları arasında akran desteği ve etkileşim için sanal bir ağ kurmak
 • İyi ve kötü uygulamaların paylaşılması için sanal bir platform olarak hizmet vermek, alanında en yeni araştırmaların / makalelerin ve bilimsel raporların yayınlanması
 • Katılımcılar ayrıca, haberleri, fikirleri ve başarıları farklı konularda tartışabilirler: engelli yenidoğanlar ve karmaşık ihtiyaçlara sahip ailelerin erken desteği, erken uyarıcı yenidoğan bakımı için alternatif yöntemler, tıp uzmanlarının tükenmişliğini önleme, nörogelişim için fırsatları artırma örnekleri, Aileler, ilişkiye geçme ve aileleri ilişkilerini bozan psikolojik konularla çalışma
Bağlantı:
WWW
 

EÇ 5: Mobil öğrenim uygulaması

 • Android ve iOS için
 • Sanal topluluğa tam erişim ile sihirbaz stili eğitim yaklaşımı
 • İş yerlerinden ayrılmak ve böylece iş programlarını dağıtmak için gerekli olmaksızın rahat ve daha az zaman alıcı bir yol
 • Özellikle doğuştan engelli bebeklerin anne-babalarıyla iletişim, etkileşim ve destek açısından öğrenme içeriğinin sunulmasında en yeni eğilimler
android mobile app   ios mobile app

EÇ 6: Etkileşimli iyi uygulama rehberi

 • Doğuştan engelli veya prematüre bebek sahibi olan bebeklerin gerçek yaşam deneyimleriyle desteklenen seçilmiş vaka çalışmalarını toplanması ve uzmanlık eğitimine yönelik desteklere rağmen; sağlık profesyonelleri, iletişim, etkileşim ve bu tür ebeveynlerin desteği ile zorlukların üstesinden gelmek için kendi yollarını bulmayı başarmışlardır.
 • Gerçekten “yeni” ve inovatif olan “Yaşayan Kütüphane metadolojisi”, geniş çevrelerden ilgi görmekte ve gerçek bir etki yaratmaktadır.
 • Tüm etik standartları göz önünde bulundurarak, etkileşimli ve iyi uygulama kılavuzuna eklenecek en az 2 vaka / “canlı” kitap ve video kaydı olacaktır.

Canlı Kitaplarımız daha iyi anlamak için lütfen YouTube oynatıcının işlevselliğini kullanın – altyazılar.
Lütfen Altyazılar (CC) düğmesine tıklayarak altyazıları açın (bkz. Figür 1).

Figür 1

Altyazıları kendi dilinizde seçmek için, lütfen Ayarlar düğmesini kullanın (bkz. Figür 2).

Figür 2
Canlı Kitaplarımız:
WWW
 
Canlı Kitaplarımız PDF olarak indirin:
.pdf
Our MedVET book (İngilizce, pdf) – İndir
.pdf

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close