Актуално

Резултати/ Изтегляне

Интелектуални продукти:

 • ИР1: Холистична рамка на социално-медицински модел за подкрепа на родители
 • ИР2: Обучителна програма MedVET support, базирана на ECVET
 • ИР3: MedVET support обучителна програма и механизъм за оценяване
 • ИР4: Портал за взаимопомощ
 • ИР5: Мобилно приложение за обучение
 • ИР6: Интерактивно ръководство за добри практики

ИР1: Холистична рамка на социално-медицински модел за подкрепа на родители

 • Да се анализират качествените и количествените данни на националните политики и практики, свързани със социалната и медицинската подкрепа на родители на новородени с увреждания и специални потребности
 • Да се обърне внимание на всички възможни промени в политиката и предоставянето на услуги в областта на родителската подкрепа още на ниво родилно отделение
 • Да се опишат цялостните подходи и ключовите елементи, използвани в медико-социалните модели в страните партньори
Холистична рамка:
.pdf
.doc

ИР2: Обучителна програма MedVET support, базирана на ECVET

 • описва учебното съдържание на MedVET support обучителната програма
 • предоставя комбиниран обучителен подход и интерактивни методи като презентации, видеоклипове, живи книги, изображения и графики
 • включва теоретична част, практически насоки и поддържащи техники, както и примери от практиката
 • прилага принципите на ECVET, както и утвърдените учебни методи и практики на ученето, базирано на доказателства
 • Таксономията на Блум като рамка за категоризиране на образователните и учебните цели и резултати
Рамка на учебната програма:
.pdf
.doc

ИР3: MedVET support обучителна програма и механизъм за оценяване

 • оценка на придобитите знания, умения и компетенции
 • изпит върху казус, по който обучаващите се трябва да предложат най-подходящите и релевантни решения
 • лично интервю на обучителя с обучаемия след завършване на курса
 • включване на обучителната програма в съществуващите образователни програми на медицинските университети и колежи, като някои от модулите могат да бъдат интегрирани в т.нар. училища за родители
Линк:
WWW
 

ИР4: Портал за взаимопомощ

 • обединяване на експертните познания и опита на гинеколозите, неонатолозите, акушерките, медицинските сестри и болногледачите и създаване на виртуална неформална професионална мрежа за подкрепа и взаимодействие между тези медицински специалисти
 • виртуална платформа за обмен на добри и лоши практики и публикуване на най-новите изследвания, статии и научни доклади в тази област
 • споделяне на новини, идеи и постижения по различни теми като: ранна подкрепа на семейства с новородени с увреждания и комплексни потребности, алтернативни методи за ранна стимулация в неонаталната грижа, превенция на професионалното прегаряне (burnout ) при медицинските специалисти, примери за подпомагане на невроразвитието, преодоляване на психологическите проблеми, които разстройват семейните отношения и т.н.
Линк:
WWW
 

ИР5: Мобилно приложение за обучение

 • за Android и iOS
 • с Wizard обучителнен подход и осигурен пълен достъп до виртуална платформа
 • удобен и спестяващ време, за обучение без напускане работното място и нарушаване на работния график
 • следващ най-новите тенденции в представянето на учебно съдържание по темата за комуникацията, взаимодействието и подкрепата на родители на бебета с вродени увреждания
android mobile app   ios mobile app

ИР6: Интерактивно ръководство за добри практики

 • подбира действителни казуси от реалния живот на родителите на бебета с вродени увреждания или с недоносени бебета, както и от професионалния опит на медицинските специалисти, които са успели да намерят свой собствен начин за справяне с предизвикателствата в комуникацията, взаимодействието и подкрепата на такива родители;
 • следва методологията „Жива библиотека“ – „иновативна“ и творческа методология, която привлича широко внимание и има голямо въздействие
 • представяне на минимум 2 „живи“ книги от страните- партньори по проекта, съблюдавайки всички етични стандарти, които ще бъдат заснети на видео и ще бъдат включени в Интерактивно ръководство за добри практики

За по-добро разбиране на нашите „живи книги“, използвайте функционалността на плейъра на YouTube – субтитри.
Моля, включете субтитрите, като кликнете върху бутона Субтитри (CC) (вижте Фигура 1).

Фигура 1

За да изберете субтитрите на вашия език, използвайте бутона Настройки (вижте Фигура 2).

Фигура 2
Нашите „живи книги“:
WWW
 
Свалете Нашите „живи книги“ в PDF:
.pdf
Нашата MedVET книга (английски, pdf) – изтеглете
.pdf

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". За повече информация

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне